Dập tắt kịp thời một vụ cháy khách sạn ở Đà Lạt

Vietnam Plus -