Luật Phòng chống tác hại thuốc lá quy định rõ: Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua bán thuốc lá và sử dụng người chưa đủ 18 tuổi để cung cấp thuốc lá. Luật cũng nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người tiêu dùng dưới mọi hình thức… Cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà, trong cơ sở y tế, giáo dục; cấm hút thuốc ở nơi chăm sóc, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em và khu vực có nguy cơ cháy nổ cao…