(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam cập nhật đáp án thi Cao đẳng 2012 môn Hóa học khối A, B của Bộ Giáo dục và Đào tạo.