(giao duc) - Mời thí sinh tham khảo đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa học năm 2012.