(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục gửi tới bạn đọc đáp án môn Toán vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh.