Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối A)

Mực tím - 

Dap an chinh thuc cua Bo Giao duc va Dao tao (Khoi A)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức các môn khối A đợt thi đại học đầu tiên.

Bạn có thể click vào đường link đưới đấy để theo dõi mình làm đúng đến đâu nhé! Chúc bạn may mắn.

- Đề và đáp án môn Toán:

+ Đề: Đề thi môn Toán

+ Đáp án môn Toán: Đáp án môn Toán

- Đề và đáp án môn Hóa:

+ Đề: Đề mã số M253, Đề mã số M419, Đề mã số M596, Đề mã số M684, Đề mã số M728, Đề mã số M815

+ Đáp án: Đáp án môn Hóa học

- Đề và đáp án môn Vật lí:

+ Đề: Đề mã số M136, Đề mã số M357, Đề mã số M485, Đề mã số M642, Đề mã số M716, Đề mã số M927

+ Đáp án: Đáp án môn Vật lí

T.T (theo nguồn moet.gov.vn)

Tin mới