Đáp án chính thức 3 môn Toán - Lý - Hóa của Bộ Giáo dục - Đào tạo

SGGP - 

(SGGPO).- Chiều nay, 5-7, sau khi kết thúc môn thi Hóa Bộ Giáo dục - Đào tạo đã công bố đáp án chính thức 3 môn Toán - Lý - Hóa.

Môn Toán

Môn Vật Lý

Môn Hóa học

Phan Thảo