PNO – Trung tâm đào tạo & dịch vụ học đường (Cadasa) thuộc Đại học ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đang chiêu sinh khóa học ngành Kế toán, liên thông trực tiếp từ trung cấp lên đại học, hệ vừa học vừa làm. Chương trình đào tạo này do Huflit liên kết với Đại học Đà Nẵng triển khai tại TP.HCM.