(DĐDN) Tiếp nối thành công của chương trình Giao lưu Khởi nghiệp tại Trường Đại học Lao động Xã hội, theo thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình Khởi nghiệp giữa Báo DĐDN, Hội đồng Doanh nhân nữ VN và Trường Đại học Lao động Xã hội, ngày 12- 13/5/2012, Ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp đã tổ chức lớp Đào tạo Khởi sự DN cho các em sinh viên của trường.