PNO - Chỉ cần hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng và vài giờ xe chạy, người dân TP.HCM có thể sáng chợ Bến Thành, chiều chợ Phnom Phenh, thỏa mãn thú mua sắm xuyên biên giới bất cứ khi nào.