Vùng đùi tôi to, tôi muốn tìm một phương pháp giảm béo hiệu quả nhanh và an toàn, mong được tư vấn. (Thu Hương)