(VOV) - Thông tin do ông Ngô Đình Thạnh ở tiểu khu 12, phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình cung cấp