Bà Ngô Thị Doãn Thanh, UVTW Đảng, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND.