(VOV) - Thông tin do ông Ngô Đình Thạnh, ở tiểu khu 12 phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, cung cấp. Số điện thoại: 0958873772