Danh sách Liệt sĩ thuộc đơn vị E27, Quân khu 4, đang yên nghỉ tại nghĩa trang Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị)

VOV Online - 

(VOV) - Thông tin do ông Trần Kiệm ở khu phố 9, phường 5, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cung cấp.

LS Phạm Hữu Mỹ, quê quán: Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

LS Cao Đăng Bơ, quê quán: Tùng Lâm, Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An.

LS Phạm Văn Kênh, quê quán: Tân Hưng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An.

LS Phạm Văn Long, quê quán: Mỹ Hòa, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An

LS Phạm Văn Hùng, quê quán: Hùng Phú, Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An

LS Lê Văn Thúy, quê quán: Đại Thành, DIễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An.

LS Trần Minh Đức, quê quán: Cao Kim, Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An

LS Lê Văn Ngọ, quê quán: Thống Nhất, Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An

LS Hà Văn Đảm, quê quán: Đoan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ.

LS Ngô Đức Hạt, quê quán: Thôn Vũ, Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ.

LS Phùng Văn Thiết, quê quán: Vực Giang, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Tây.

LS Nguyễn Ngọc Cẩn, quê quán: Thôn Ba, Vũ Quý, Vũ Thư, Thái Bình.

LS Nguyễn Ngọc Nghi, quê quán: Hội Thịnh, Hợp Thịnh, Tam Dương, Phú Thọ.

Thân nhân những LS có tên trong danh sách trên có điều gì cần hỏi lại xin liên hệ ông Trần Kiệm ở khu phố 9, phường 5, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại: 0982.544.135./.

Tin mới