Đức đã dùng dao đâm chết Hóa ngay tại cổng Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).