(Dân Việt) - Đó là một trong những yêu cầu bắt buộc được đưa ra trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng bệnh viện (BV), do Bộ Y tế ban hành.