Cùng Game Thủ.net tìm hiểu về webgame được xem là "vua câu giờ" từ đầu năm 2013 đến nay.