BlackBerry Z10 có được những cái mới từ thế giới smartphone hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những rất nhiều tính năng nổi bật của những chiếc BlackBerry truyền thống. Tuy được ấp ủ khá lâu nhưng chắc là BlackBerry cần phải có thêm nhiều thời gian, tiền bạc cũng như cố gắng hơn nữa để BB10 có thể cạnh tranh tốt hơn so với những chiếc iPhone hay những chiếc Android với thời gian tồn tại và tiềm lực mạnh mẽ trên thị trường. BlackBerry Z10 chỉ là một đại diện của BB10 và trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều thiết bị khác nữa sẽ được BlackBerry giới thiệu. Trong bài đánh giá này mình sẽ nói về BB10 qua trải nghiệm trên Z10 nhiều hơn là nói về chiếc máy Z10.