Bắt đầu từ tối 29/3, người dùng Yahoo Mail ở một số thị trường nhất định đã có thể cập nhật trạng thái của họ trên Facebook từ hòm thư Yahoo Mail.