ICTnews - Từ ngày 24/2 đến 15/3/2014, các thí sinh đăng ký sơ tuyển trực tuyến trên trang web tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội (ts.hust.edu.vn). Thí sinh ở vùng sâu, vùng xa không có Internet sẽ được trường hướng dẫn gửi đăng ký sơ tuyển qua đường Bưu điện.