Sau chiến thắng trong vòng một cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 10/6, Đảng cánh tả Xã hội (PS) cầm quyền của Tổng thống Pháp Francois Hollande và các đồng minh hy vọng tiếp tục thành công trong vòng hai với tham vọng chiếm đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Trong khi đó đảng cánh hữu Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và Mặt trận quốc gia (FN) sẽ chỉ xác định rõ được vị trí của mình trong cuộc bỏ phiếu vào chủ nhật tới.