Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy cơ quan BHXH tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình...