Nếu như phải bình chọn danh sách các nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử Trung Quốc đương đại thì tên của Đặng Tiểu Bình chắc hẳn phải đứng trong top đầu.