Với vai trò là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa, Quảng Bình), đồng chí Trương Quang Bôn luôn luôn ý thức tầm quan trọng của việc quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.