Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2009 tổng số dân của nước ta là 85.789.573 người, và Việt Nam là nước đông dân thứ ba ở Đông Nam Á sau Indonexia và Philippines và đứng thứ 13 trong số những nước đông dân nhất trên thế giới.