Đừng tưởng làm vợ ngoan, nằm im vâng lời mỗi khi chồng đòi hỏi đã là hay! Đàn ông cần nhiều hơn thế.