Bộ phim truyền hình về học đường của điện ảnh Hàn đang thu hút sự quan tâm lớn.