Giá nhập sim VIP đắt đỏ, khách mua thưa dần, nhà mạng siết chặt quy định về hạn sử dụng..., không ít dân buôn trong lĩnh vực này quay sang nhận cát tiền, đổi chủ số đẹp, mong cầm cự qua ngày.