(HQ Online)- Dệt may là một ngành rất được quan tâm trong quá trình đàm phán Hiệp định Xuyên Thái Bình dương (TPP).