KTĐT - Ngày 31/7, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác chống úng tại huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Trì và Đan Phượng.