(TT&VH) - Hôm nay 25/8, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi. Thế giới đã dành nhiều tính từ ở mức cực đại để tôn vinh ông, một danh tướng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn. Ở Việt Nam, câu đối GS Vũ Khiêu tặng Đại tướng đủ khái quát về cuộc đời lẫm liệt của ông: “Võ công truyền quốc sử/Văn đức quán nhân tâm”.