* 5-6 năm tới VN sẽ có một lữ đoàn tàu ngầm với 6 tàu lớp Kilo 636