LTS: Ngày 20-10 đã diễn ra Hội thảo khoa học "Đại tướng Đoàn Khuê - cuộc đời và sự nghiệp cách mạng". Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi tham luận tới hội thảo. Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu toàn văn tham luận của Bộ trưởng.