ND - Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 15 đến 18-12-1986 tại Hà Nội. Dự đại hội, có 1.129 đại biểu thay mặt gần 1,9 triệu đảng viên. Có 32 đoàn đại biểu quốc tế đến dự. Đại hội bầu BCH T.Ư, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Các đồng chí: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm là Cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Đảng.