(HNM) - Sáng 7-2, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức họp báo về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017).