Chiều 2-6-2011, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 15 nhiệm kỳ 2011- 2015 và kỷ niệm 55 năm thành lập Tổng hội.