Tỉnh đoàn Bắc Giang đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 với 257 thanh niên tiêu biểu đại diện trên 90.000 đoàn viên về dự.