- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã diễn ra từ ngày 18 đến 20/10/2010 trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Mai Văn Ninh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.