Phát biểu với Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Sau Đại hội này, Đảng bộ Tổng cục An ninh II cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ thành công các sự kiện quan trọng của đất nước sắp diễn ra, trong đó có sự kiện 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; Hội nghị cấp cao các nước ASEAN; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng…