TTO - Chiều 14-9, TS Phan Văn Thơm - quyền hiệu trưởng Đại học Tây Đô - trao đổi với Tuổi Trẻ giải thích thêm thông tin đã trả lời trên Tuổi Trẻ ngày 13-9 về việc hoa hậu Đặng Thu Thảo hai lần được thi đặc cách.