Giáo trình giảng dạy của Nilai dựa theo hệ thống chuyên biệt, được xây dựng chính xác theo giáo trình của đại học Oxford Brookes và được trường này công nhận theo tiêu chuẩn Anh.