- Theo các chuyên gia nghiên cứu tuyển sinh đại học, dù kết quả học tập có như thế nào thì những "thiếu gia" như Bạc Qua Qua vẫn sẽ được nhiều trường ĐH ở Mỹ để mắt tới nếu xin theo học.