GiadinhNet - Đáng nói là trong việc điều chuyển này các cán bộ nêu trên đã không được bàn bạc, khiến họ bức xúc.