(NDHMoney) Đại học Kinh tế-Kĩ thuật công nghiệp đã công bố điểm chuẩn NV1 đại học, cao đẳng năm 2012. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất vào trường năm nay là 16 điểm.