(Zing) - Ngoài khối V và H, trường Đại học Kiến trúc TP.HCM có thêm khối H1, gồm các môn Toán, Văn, Vẽ trang trí màu. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 1.250 thí sinh.