(24h) - Trường Đại học Griffith ở Queensland, Úc đã thành lập từ năm 1881 với tên gọi đầu tiên là Queensland College of Art. Đến 1971, nghị viện bang Queensland chính thức chuyển trường Griffith thành trường Đại học Tổng hợp với khóa sinh viên đầu tiên năm 1975.