Gần đây các game thủ không chỉ ở TLBB thi nhau thanh lý acc với lý do lấy tiền chơi tết.