20/10 đúng ngày phụ nữ Việt Nam DVS DIGITAl thuộc Công ty cổ phần dịch vụ số 218 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội chính thức nhập mẫu iPhone 5 Gold 24k đầu tiên tại Việt Nam.