Thủy điện Lai Châu, công trình lớn cuối cùng trong toàn bộ hệ thống thủy điện cả nước sẽ được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp này. Cùng với dự án Điện hạt nhân ở Ninh Thuận, hôm nay (13/11), đại dự án thủy điện Lai Châu sẽ được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường.